Kontakt mellan generationerna berikar allas liv    

Om Oss             

Föreningen Saknade Barnbarn bildades 1996 som en politiskt och religiöst obunden ideell förening av psykologen Lillian Gottfarb. Läs mer

Aktuellt               

Det händer hela tiden nya saker i vår förening och vi växer som förening. Läs mer

Kontakt

Epost   info@saknadebarnbarn.se
 

Du får gärna kontakta oss på vår epost eller lämna ett meddelande här på sidan, så hör vi av oss inom kort.

Föreningen Saknade Barnbarn - Forum för mor- och farföräldrar 
som inte få träffa sina barnbarn


Vår Värdegrund
Barnens behov - de vuxnas ansvar
Barnen är allas vår framtid. För att kunna utvecklas till självständiga, empatiska och harmoniska människor behöver våra barn flera vuxenkontakter än enbart sina föräldrar. Hit hör i första hand mor- och farföräldrar.

Myndigförklara mor- och farföräldrar
Normalt ingår mor- och farföräldrar som ett stöd för barnens föräldrar. Av olika orsaker fungerar detta ibland inte.
I sådana fall måste mor-och farföräldrarna ändå ges rätt till umgänge med sina barnbarn.

Vi arbetar för att
  • FN´s barnkonvention görs till lag i Sverige
  • Barn ska få lagstadgad rätt till umgänge med sina mor- och farföräldrar. Om denna rätt åsidosätts skall mor- och farföräldrar på eget ansvar kunna föra talan i domstol
  • Mor- och farföräldrar ska vara en självklar resurs för råd och stöd i allt som rör barnens välfärd.
För att nå bästa möjliga resultat samverkar vi med andra närstående föreningar som Pappa barn, BRIS, Rädda Barnen m fl

Gå med - du är viktig för oss
Föreningen befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Vi behöver fler medlemmar. En förening med många medlemmar har naturligtvist lättare att göra sin röst hörd jämfört med en förening med få medlemmar.

En viktig fråga under 2016-2017 blir att påverka 2014 års vårdnadsutredning. Vi har som ambition att i samverkan med andra närliggande föreningar få fram en opinion som gör att politikerna är beredda att genomföra nödvändiga ändringar i gällande lagstiftning.

Var med och påverka!
Vill du veta mer?
Kontakta oss, så får du mer information om föreningen och vilka frågor vi just nu fokusera på.
Du hittar oss under fliken Kontakt , du kan också maila oss direkt till info@saknadebarnbarn.se 

  Läsvärt  

"morfar/farfar.nu" av Tomas Arvidsson (Ica Bokförlag, 2008)
Boken är skriven av en morfar och vänder sig till andra mor- och farfäder, och även en och annan mormor och farmor. Författaren berättar om den enorma glädje som barnbarnen ger, men också om tillkortakommanden och svårigheter. Det är en personlig bok som utöver de egna berättelserna även innehåller tips och fakta om barn.
Läs artikeln om Tomas Arvidsson från Svenska Dagbladets serie Barnbarnsliv​

Köp boken på Bokus

”Annorlunda barnbarn” av Monica Klasén Mcgrath (Studentlitteratur, 2008)​
När barnbarnet föds med ett funktionshinder och ingenting blir som man tänkt sig ställs livet på sin spets. Nu finns vetenskapligt stöd för den gamla sanningen att familjer som umgås mycket på fritiden ofta fortsätter att umgås resten av livet – och det gäller inte minst hur kontakten utvecklas mellan barnbarn och deras far- och morföräldrar.
Köp boken på Adlibris

  Goda råd    till både föräldrar och mor- och farföräldrar:

Hur ska man bäst gå tillväga om man önskar ett större eller mindre engagemang från mor- och farföräldrarna? Och hur ska dessa bemöta sina barn och deras respektive om de vill ha en ändring i förhållandet till barnbarnen?

10 råd till föräldrar

1. Kom ihåg att det är du som har huvudansvaret för kontakten mellan mor- och farföräldrarna och barnbarnen. Läs fler råd

10 råd till mor och farföräldrar

1. Respektera föräldrarnas tankar och värderingar och låt föräldrarna uppfostra barnbarnen, på det sätt de själva anser vara det bästa. Läs fler råd

  Bli medlem  

Välkommen att stödja vår verksamhet och ge Föreningen Saknade Barnbarn's röst ökad tyngd

Medlemsavgift

Vår medlemsavgift är 200 kr men du får gärna välja att samtidigt med din medlemsavgift bidra med ett extra belopp för att sponsra vår förening.
Använd dig av vår smidiga betalning i webbshopen här på sidan!

Nyheter Aktuellt

Medlemsavgift 2017

Pris:
200 kr
Art.nr:
P1102070
Antal: