Pappabarnkongressen 1604

Fyra från styrelsen i Saknadebarnbarn deltog på Pappabarnkongressen
"Barns bästa i skilda världar" den 14 april 2016. Läs om våra upplevelser!


Anteckningar av Ove Eriksson och Ulla Brandt

Av inledningsanföranden från arrangörerna framgick att representanter från Vårdnadsutredningen hade avböjt att medverka på kongressen. Dessutom klargjordes att utredningen inte är en parlamentarisk utredning, utan att de utsedda ledamöterna, bl.a. från riksdagen, utgör en referensgrupp till ensamutredaren, Monica Felding, rådman.
 
Under rubriken Barns liv förstörs redogjorde psykologen Lena Hellbom-Sjögren för de själsliga skador många barn får i samband med att de förlorar rätten till båda sina föräldrar. Hon hävdade att det är symtomatiskt att våra fängelser har en överrepresentation av män som växt upp med bara en förälder. ⇒ Läs vidare
 
 

Etiketter: aktuellt