Brasilien förbjuder att PASa sina barn


Brasiliens nya lag som förbjuder föräldrar att utsätta sina barn för Parental Alienation, eller på svenska: Förbjuder dem att hjärntvätta sina barn att börja hata den andra föräldern, är för bra för att inte uppmärksammas! Jag hittade en länk där lagen beskrivs bra:http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402210_text
 
Så som jag tolkar lagtexten blir det alltså i Brasilien förbjudet i lag att utföra Parental Alienation, alltså att medvetet förstöra det band mellan barn och föräldrar som redan finns eller att förhindra bandet från att uppstå. Skyldiga till detta är en annan förälder, en mor- eller farförälder eller annan person som har vårdnaden av ett barn.
Det måste ju innebära att även sociala myndigheter kan ställas inför rätta om de medverkat till att Parental Alienation uppstått. Jösses, så många socialarbetare som skulle behöva skaka galler i Sverige om vi införde en liknande lag!
⇒ Läs vidare

Etiketter: juridiskt