Umgängesrätt Danmark


UMGÄNGESRÄTT FÖR MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR

Hur ser lagstiftningen ut i de övriga nordiska länderna beträffande mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn?
 
Danmark
Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i forældreansvarsloven. Bestämmelser om umgänge (samvær) med annan än förälder finns i § 20 i lagen. Av bestämmelsen följer att statsforvaltningen, som är en statlig myndighet, kan besluta om umgänge med barnets nära anhöriga om en förälder eller båda föräldrarna är döda eller om en förälder är okänd. Statsforvaltningen kan också besluta om umgänge med barnets nära anhöriga om barnet inte har någon eller mycket begränsad kontakt med en förälder som barnet inte bor hos (s.k. umgängesförälder). Bestämmelsen har följande lydelse ⇒

Etiketter: juridik