Umgängesrätt i Finland

Finland
Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge finns i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). Enligt lagen är syftet med umgängesrätten att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder som barnet inte bor hos. Umgängesrätten kan på ett rättsligt bindande sätt endast fastställas mellan barnet och föräldern. Behovet av att fastställa umgängesrätt mellan barnet och far- och morföräldrarna eller andra närstående personer har dock diskuterats i flera sammanhang under de senaste åren.[3] ⇒ Läs vidare

Etiketter: juridik