Umgängesrätt i Norge

Norge
Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i Lov om barn og foreldre (barnelova). Bestämmelser om umgänge (samværsrett) med annan än förälder finns i § 45 i lagen. Om en av föräldrarna eller båda föräldrarna är döda kan släktingar till barnet eller andra personer som har en nära anknytning till barnet begära att rätten beslutar om umgänge. Vidare kan en förälder som nekats umgänge begära att hans eller hennes föräldrar ska ha rätt till umgänge med barnet. Umgängesrätten gäller då på villkor att den förälder som nekats umgänge inte får träffa barnet. Bestämmelsen har följande lydelse. ⇒ Läs vidare

Etiketter: juridik