Mormors och farmors långa liv

Varför lever kvinnor så länge efter att de slutat vara fruktsamma? Jo, för att de ska hinna med att vara mormor eller farmor under en relativt lång tid innan de dör, är svaret enligt den förklaringsmodell som brukar kallas alloföräldraskap. Med en större grupp vuxna individer som skyddar barnen och deltar i en samarbetsinriktad fostran överlever barnen i större utsträckning och kan föra släktens gener vidare. Därför har evolutionen styrt mot detta. Ett exempel på så kallad släktskapsbaserad selektion som gynnar inte bara en individs, utan en hel släkts överlevnad.
Teorin om alloföräldraskap har förts fram av bland andra den amerikanska antropologen Sarah B Hardy. I Sverige har den beskrivits av Johan Örestig och Jonas Olofsson i boken Evolutionsteori och människans natur, (Natur och Kultur, 2015). Johan Örestig är Fil Dr i sociolog vid Umeå universitet. Jonas Olofsson är docent i psykologi vid Stockholms universitet. De kommer från olika forskningstraditioner har genomgående i boken velat förena det biologiska och sociala perspektivet på människan.
Avsnittet om alloföräldraskap ger detta dubbla perspektiv och ger dessutom kunskaper som är intressanta, även i vår moderna sociala miljö, anser Johan Örestig.
⇒ Läs vidare