Stark livsgnista förlänger livet

Forskaren Johan Niklasson har forskat på äldre människors livsvilja

Vill du leva ett långt liv? Stärk din livsgnista menar forskaren Johan Niklasson.
– En dag för tio år sedan gick jag rond på den geriatriska avdelningen i Sunderby sjukhus. Jag kom då till en sal med två mycket gamla kvinnor med ungefär samma sjukdomar och så vidare. Då jag gick fram till den första kvinnan sa hon: ”Doktorn, jag har inget att leva för. Livet kan lika gärna vara slut”. Sedan gick jag till nästa patientsäng och hon sa: ”Du, doktorn! Du måste skriva ut mig, jag kan inte vara här nu”. Då väcktes förstås nyfikenheten - vad är det som skiljer dessa två människor åt? säger Johan Niklasson, forskare och överläkare på geriatrikavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå.

Johan Niklassons har under många år forskat på äldre människors livsgnista. Forskningen har gått till så att 650 personer, i åldrarna 85 år och uppåt, har intervjuats och svarat på 17 olika frågor. Resultatet blev att äldre människor som hade en stark livsgnista levde längre än de som hade en svag. ⇒ Läs vidare

Etiketter: forskning