Barns rätt till sina mor- och farföräldrar

 Barns rätt till umgänge med sina mor-/farföräldrar och andra närstående
 
Begreppet ”tystnadens konspiration” används om problem som omgivningen och samhället inte vill veta av eller ta tag i. Det är en benämning på ihjältigande av svårlösta problem eller sociala förhållanden, där orsaken till tystnaden kan vara att man känner obehag av att tala om dem. Eller så kan det röra sig om okunnighet, skam, skuld eller rädsla. Fenomenet kan förekomma i olika sammanhang: familjemedlemmar emellan, inom släkten eller i hela samhället.

Men att försöka tiga ihjäl problem är ingen lösning. Tvärtom är det genom att synliggöra och öppet tala om även svåra saker som man kan åstadkomma förändringar. Därför är det att hoppas att det växande problemet med förvägrad rätt för barn att umgås med och träffa sina mor-/farföräldrar och/eller andra närstående inte får bli något av tystnadens konspiration, utan öppet kunna diskuteras även i vårt land. I Sverige har frågan flitigt debatterats i press och radio.⇒ Läs vidare

Etiketter: läsvärda artiklar