Placering hos släkt bättre

2016-11-30

Föreningen Saknade barnbarn har sedan starten 1996 arbetat för att Mor- och farföräldrar skall självklart tillfrågas om ansvar för vårdnad i de fall föräldrarna ej kan tillgodose barnets behov. 

Nu konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) efter en systematisk översikt att barn som placeras hos släktingar mår bättre än barn i vanliga familjehem utan släktband. ⇒Läs SBU rappprten  
Läs hela inlägget »

Etiketter: forskning