Råd inför besök hos Socialens Familjerätt  

Vår erfarenhet är att mor och farföräldrar som vänt sig till socialtjänsten och socialnämnden inte fått det stöd och hjälp till umgänge med barnbarnen som de önskat. Många har vittnat om att de istället förvärrat situationen. I Riksdagens utredningstjänst PM 2011-02-01  Dnr 2011:66 står det ” Socialnämnderna runt om i landet har varit restriktiva med att föra talan om umgänge med mor- och farföräldrar och vad utredningstjänsten erfar saknas prejudicerande avgöranden. 
 
För dig som trots vår avrådan vill vända dig till Socialtjänstens Faniljerätt följer här några råd ⇒ Läs vidare