De osynliga stöttepelarna

Mor- och farföräldrars stöd betyder mycket för många barns och barnbarns dagliga liv.
Om detta vet vi naturligtvis en hel del av egna erfarenheter. Men forskningsmässigt är väldigt lite undersökt inom det området, i alla fall i Sverige och Skandinavien. Mor- och farföräldrar har i stor utsträckning varit osynliga i såväl forskningen som politiken, anser den norska sociologen Katharina Herlofson. Hon är verksam vid Välfärdsforskningsinstitutet NOVA och en av de få skandinaviska forskare som intresserat sig för ämnet. ⇒ Läs vidare

Etiketter: läsvärda artiklar