Hjälp barn att träffa sin släkt


Gösta Karf              

Lotta : bilden du sände illustrerar mycket väl vad det handlar och är frågan om. Det är just såhär det ligger till. De föräldrar som som sätter hinder i vägen för att barnen skall få ha umgänge eller träffa sina far eller morföräldrar de skär av sitt barns livs och "utvecklingsnerv" med vars hjälp och stöd barnet skall kunna utvecklas till en välfungerande och trygg person. Det är precis som du skriver Lotta, det borde i lag förbjudas!!! Förutsättningarna för att ett barn skall få känna sig hel och tillhörande ett sammahang det byggs upp mycket tidigt. Den konstruktionen bygger på relationer till far och mor-farfar, farmor-mormor, morfar och släkten. Det är grunden till en människas självkänsla. ⇒ Läs vidare

Etiketter: läsvärda artiklar