Årsmöte 2017  och Föreläsning


Föreningens årsmöte genomfördes den 11 mars.
Denna gång höll vi till i gamla anrika lokaler på söder, i det Hartwickska huset. 
Till ny ordförande för föreningen valdes Ove Eriksson. I övrigt består den nya styrelsen av följande personer: Ulla Brandt (ledamot o kassör), Dagmar Hubert (ledamot), Margareta Björklund (ledamot), Ingemar Lilleberg (ledamot) samt Christina Granberg (suppleant) och Jimmy Lundgård (suppleant).
Årsmötet underkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift. I stället höjdes medlemsavgiften till 200kr per år.
Medlemmarna uttryckte en hel del åsikter och idéer om verksamheten för det kommande året, något som styrelsen lovade att beakta när verksamhetsplanen närmare ska preciseras.  

Sammanlagt ett trettiotal personer åhörde eftermiddagens föreläsning av den finska rättspsykologen Helinä Häkkänen-Nyholm och hennes make vice häradshövdingen Jan-Olof Nyholm. Inslaget har dokumenterats i särskild ordning av Ingemar Lilleberg. Trots försök från föreningen lyckades vi inte få  något intresse från någon journalist att rapportera från mötet.

Ingmar refrerar från föreläsningen

Barnets bästa är hela dess familj

Plötsligt försvinner en människa. En trygghet för barnet. Barnet åker iväg med en förälder, eller så måste den andra ge sig av. Barnets föräldrarelationer blir 1 istället för 2. Den som försvann var någon med ett livslångt åtagande, att vara en dedikerad förälder. Den föräldern blev istället ur barnets perspektiv en föräldraförlust. Ytterligare förluster blir de far- eller morföräldrar som försvinner.⇒ Läs vidare

Etiketter: allmänt