Rapport av ordförande Ove Eriksson

Varför ser regelverket kring Föräldrabalken (FB) ut som det gör? Om detta och om en del annat kan Du läsa i föreliggande rapport, som är skriven av föreningens nuvarande ordförande, Ove Eriksson.

Mor- och farföräldrars möjligheter till umgänge med sina barnbarn. En begränsad historisk tillbakablick m m Läs hela rapporten