Far- och morföräldrar ska få rätt att träffa sina barnbarn (SF)

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/159302
 
Far- och morföräldrar ska få rätt att träffa sina barnbarn
FNB - 29.9.2017 12:46 , uppdaterad 29.9.2017 12:48
Barnens rätt att träffa exempelvis sina far- och morföräldrar ska stärkas genom en lagändring. Vårdnadshavarna ska få en skyldighet att värna om relationer till personer som står barnet nära. Det här föreslår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet som utrett frågan.

Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll.

I förslaget betonas också föräldrarnas ansvar gentemot varandra. Efter en skilsmässa ska båda föräldrarna förpliktas att agera så att umgängesrätten fullföljs. Föräldraalienation, alltså att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern, ska förebyggas. Barnets behov ska gå först i konflikter mellan föräldrarna. = Läs vidare