Lokalgrupp Göteborg har träffats i Stenungsund

Onsdagen den 15 november 2017 kl 16.00 träffades sex personer på Solliden i Stenungsund.

Träffen blev givande.Samtliga fick berätta om sorgen de bär och lyssnade aktivt till varandras berättelse. Det är min förhoppning att samtliga har känt sig sedda, stöttade och stärkta.

Deltagarna önskar fortsätta träffas igen för att dela med varandra av våra försök till att reda ut våra enskilda problem.

Kommunikationskanalen blir e-mail och telefonsamtal.
En medlem blir i fortsättningen enbart stödmedlem, eftersom hennes situation har blivit bättre.

Britt Jonsson-Ström är fortfarande kontaktperson för grupp Göteborg. Beatriz genomförde träffen denna gång i Stenungsund. 

Kontaktuppgifter
Beatriz är tel 073-366 44 74
Britt tel: 072-396 69 23