Lokalgrupp Göteborg om Årsmötet 17 mars

Hej alla medlemmar i Göteborgsregionen Saknade Barnbarn

Den 17 mars var det Årsmöte i Stockholm.

Jag och min man Lars-Edde och en annan medlem i Göteborgsregionen var med på mötet som hölls i ABF-Lokalen .

Det behövdes mer folk i Styrelsen eftersom några som suttit länge skulle avgå.
Genom att man kan ha Skype-kontakt så anmälde jag mig på en vacant plats, min man gjorde det samma,
återkommer mer om detta.

En gäst var inbjuden Advokat Sussanne Urwitz. Vi kunde ställa frågor till henne som var väldigt insatt i problematiken eftersom hon som advokat arbetade med familjerättsfrågor.
Advokar Sussanne antydde att det finns tyvärr ingen rättighet för oss mor och farföräldrar att få träffa våra barnbarn när föräldrarna så bestämt. Vi får vänta tills FN:s Barnkonvention arbetar fram en lag så att barns rätt ytterligare stärks, vilket tyvärr kan ta lång tid. Arbetet pågår!
 
Jag vill också meddela att jag har kontakt med redaktionen på TV 4 om att vara med i Malou Von Sieverts program, det finns en ganska stark tro på att det skall komma till stånd. Allt hänger på om vi får folk att ställa upp i programmet
 
Tyvärr så är ämnet för oss mycket känsligt och att sitta i TV och prata om detta känsliga ämne är inte lätt. Det är inte meningen att var och en skall berätta sin historia utan vad vi vill är att belysa problemet, Vi får naturligtvis tillsammans  med redaktionen och Malou komma överens om vad vi skall ta upp och hur programmet skall se ut.
 
Jag söker  någon som vill/vågar ställa upp i TV, som känner sig mogen., där man inte gör det ännu svårare för barnet och berörda personer. Programmet skall inte handla om vad socialnämnd, politiker etc. gör eller anser om saken. Programmet skall belysa om hur våra barnbarn kan ha drabbats av att inte få träffa sin släkt.

I programmet är det i huvudsak mor- och farföräldrar som haft  en fin relation med sina barnbarn och  som ryckts bort från  dessa som vi söker. Där saknaden hos barnet, som oftast inte kommer fram för att barnet inte kan sätta ord på så svåra saker som vuxna utsätter dem för.

Allt för att belysa hur tragiskt det kan bli för alla parter. Vi mor-far-föräldrar bär på  en stor sorg när vi inte får träffa våra älskade barnbarn, visst bör detta komma fram också men i huvudsak är det barnens rätt att få träffa sin släkt som är viktigast här!
Genom att belysa  denna problematik som är ganska utbrett i vårt land.
hoppas vi att föräldrar som ser programmet får sig en tankeställare.

Ett plus är att vi kan få fler medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger större tryck på myndigheter. Många medlemmar har möjlighet att påverka myndigheter och därmed kan vi hoppas få till stånd en lag snabbare som ser till barnets bästa även i relationen mor-far-föräldrar.

Tre medlemmar i Stockholm har nu givit sitt svar till att ställa upp, dessa kommer jag att prata med för att se vad de kan hjälpa till med.

Sista mötet innan höst kommer jag att utlysa i slutet av April, möjligen första veckan i maj månad, återkommer med exakt datum
  
Med vänlig hälsning
 
Britt Jonsson
 Vindön 357
473 91  Henån
mobil 0723966923