Senior-Posten "Snuvad på barnbarnen"

.


 Skickades från E-post för Windows 10
 
Från: Ove Eriksson
Skickat: den 24 september 2018 15:42
Till: bergstrom.lars@outlook.com
Kopia: Anita Gunnar
Ämne: Ett förslag
 
”Först vill jag tacka för införandet av artikeln om föreningen Saknade Barnbarn/Forum för mor- och farföräldrar. Föreningen har ett stort behov att få ett utrymme i olika media i hopp om att kunna rekrytera flera medlemmar. Tyvärr hamnade det ett par flagor smolk i glädjebägaren. För det första blev valet av rubrik något mindre lyckat. Formuleringen lämnar en dålig smak av respektlöshet efter sig. För det andra fanns det ett faktafel i artikeln. Påståendet att man inte kan överklaga tingsrättens beslut är helt enkelt fel. Med texten i det föregående stycket haltar dessutom logiken. Det korrekta sakförhållandet är att den mor-eller farförälder som vill ha ett umgänge med sitt barnbarn, måste vända sig till socialnämnden i den kommun där barnet bor. Om socialnämnden inte bifaller en sådan önskan, kan detta beslut inte överklagas. Det är således detta förhållande som utgör ett avsteg från en lång förvaltningsrättslig tradition i vårt land”
 
Du kan väl höra av Dig hur Du ställer Dig till detta förslag.
 
Mvh/Ove Eriksson
Ordförande i föreningen Saknade Barnbarn .