Valberedningen

Valberedningens förslag:
 
Valberedningen föreslår följande sammansättning av styrelsen: 
 
1. Ledamot 1, tillika ordförande (2 år): NN 2. Ledamot 2, tillika kassör (2 år): Ulla Brandt. Ett år kvar på mandatperioden. 3. Ledamot 3 (2 år): Dagmar Hubert 4. Ledamot 4 (2 år): Susanne Aldestam 5. Ledamot 5 (2 år): NN 6. Suppleant 1 (1 år): Kerstin Gustafsson 7. Suppleant 2 (1 år): Christina von Segebaden
 
Förslag till revisor/revisorssuppleant:
Revisor (1 år): NN
Revisorssuppleant (1 år): NN
Förslag till valberedning:
Valberedning (1 år): Lena Erling (omval)