Kontakt mellan generationerna berikar allas liv    

Föreningen Saknade Barnbarn - Forum för mor- och farföräldrar 
som inte får träffa sina barnbarn


Barnens behov - de vuxnas ansvar
Barnen är allas vår framtid. För att kunna utvecklas till självständiga, empatiska och harmoniska människor behöver våra barn flera vuxenkontakter än enbart sina föräldrar. Hit hör inte minst mor- och farföräldrar.

Värdesätt mor- mor och farföräldrar

Normalt ingår mor- och farföräldrar som ett stöd för barnens föräldrar. Av olika orsaker fungerar detta ibland inte. En konflikt mellan de vuxna bör inte förhindra umgänget med barnbarnen.  

Föreningen fungerar som ett nätverk.
Medlemmarnas ges möjlighet att utbyta tankar och personliga erfarenheter i lokalgrupper. I mötet med varandra stärks både gemenskap och självkänsla.
 
Vi försöker även påverka det sociala och lagstiftande myndigheterna.
 
Vill du veta mer?
Kontakta oss, så får du mer information om föreningen och vilka frågor vi fokuserar på. Du hittar kontaktformulär nedan., Det går även att kontakta oss på sidan "Om oss".

Kontakta oss

Kalender