Nu är det slutligen bestämt, föreningen Saknade Barnbarn läggs ner.
 
Vi vill rekommendera er tre föreningar som på olika sätt arbetar för barnens rätt till umgänge och välkomnar
mor- och farföräldrar. På deras hemsidor hittar ni all informatio.

 
Styrelsen för Föreningen Saknade Barnbarn vill säga ett stort tack för ert förtroende under åren.

Vi önskar er det Bästa möjliga för framtiden. Var rädda om er.


 

Dagens Nyheter  Insidan 2020-05-04
Text Thomas Lerner  Foto: Hasse Holmberg/TT

Runt om i landet finns mor- och farföräldrar där kontakten med barnbarnen brutits helt. Nu upphör föreningen ”Saknade barnbarn”, där de kunnat få tröst och hjälp. ”Många har nog med sin sorg och orkar inte engagera sig”, säger ordföranden Dagmar Hubert.
 

Kerstin har två barnbarn, de är fem och knappt två år gamla. Men dottern har förbjudit henne att träffa dem och sänder tillbaka alla presenter som Kerstin skickar till födelsedagar och jul.– Det är mitt livs största sorg. Mina barnbarn får inte ha någon mormor. Jag förstår inte hur en mamma kan göra så. Jag upplever att jag ställt upp för min dotter och försökt vara en bra förälder, berättar Kerstin, en av dem som varit med i föreningen.
Läs mer: ”Vi ska inte uppfostra barnbarnen – utan finnas där som stöd” 
I dag är Kerstin drygt 70 år. Hon befarar att hon aldrig kommer att få möta sina barnbarn mer. En gång gick Kerstin till förskolan där de går. Hennes dotter fick syn på henne och blev rasande.
– Men jag hann i alla fall hålla mitt barnbarn i handen några sekunder och säga att jag älskar henne, säger Kerstin.
Varför tror du att det blivit så här?
– Jag vet inte, men befarar att min dotter har någon form av diagnos som gör att hon tar avstånd från mig. 
Det viktigaste är att alltid tänka på att barnbarnen drabbas mest. De vet ofta att de har till exempel morföräldrar, men att de inte får träffa dem.

I Sverige finns ingen forskning som säger hur många mor- och farföräldrar som inte får träffa sina barnbarn. Några av dem har blivit medlemmar i föreningen Saknade Barnbarn, där Dagmar Hubert varit ordförande i två år.
– Men nu går det inte längre, säger Dagmar. Många har nog med den stora sorg det innebär att inte få träffa sina barnbarn och orkar inte engagera sig i en förening och att ta på sig ansvaret att sitta i dess styrelse.
Nu upphör verksamheten. Föreningens hemsida kommer dock att vara öppen en begränsad tid med tips och råd om vad man kan göra när dörren stängs för fortsatt kontakt med sitt barnbarn.

Dagmar Hubert, avgående ordförande i Saknade Barnbarn. Foto: Privat Dagmar Hubert, avgående ordförande i Saknade Barnbarn. Foto: Privat

– Det kan vara svårt att förstå den smärta och sorg det innebär att inte få umgås med sina barnbarn, inte ens få tala med dem på telefon. Jag har mött många medlemmar i den situationen, säger Dagmar Hubert.
Dagmar Hubert, avgående ordförande i Saknade Barnbarn. Foto: Privat
Hon förklarar att det kan finnas en rad orsaker till att relationen med ett barn blivit så infekterad att en mormor eller farfar förbjuds att ha kontakt med sina barnbarn.
– Det kan handla om allt från psykisk ohälsa hos någon av barnbarnets föräldrar till att en enskild händelse leder till att relationen havererar. Jag har också stött på flera fall där det inte går att hitta en konkret anledning till att allt gått snett, säger Dagmar Hubert.
Även skilsmässor eller att någon av barnbarnets föräldrar avlider kan leda till att kontakten med morföräldrar eller farföräldrar bryts.
Hennes erfarenhet är att det som ligger till grund alltid är en konflikt, och att det gäller att försöka lösa den i ett tidigt skede genom kommunikation. 
– Det viktigaste är att alltid tänka på att barnbarnen drabbas mest. De vet ofta att de har till exempel morföräldrar, men att de inte får träffa dem. För ett barn är det berikande att ha kontakt med den äldre generationen Oftast är det föräldrar som stängt dörren.
– Många barnbarn kan ha en etablerad kontakt med sina mor- och farföräldrar – och så bryts den plötsligt. Det är tragiskt när det blir så.

Ge inte upp! Fortsätt att visa att ni vill vara närvarande i era barnbarns liv. En dag kanske det vänder.
Dagmar Huberts dotter dog i cancer något år efter att hon fött en son. Barnets pappa ville inte att Dagmar skulle träffa sitt barnbarn, som nu är åtta år. 
– Det var en fruktansvärd tid som gjorde väldigt ont. Jag hittade föreningen Saknade Barnbarn där mitt engagemang gav mig nya värdefulla kontakter och insikter.
– I dag har vi byggt upp en fin relation och jag träffar mitt barnbarn som är så härlig. På ett sätt kan jag förstå min svärsons reaktion. Han var ju så hårt drabbad av sorg.

Vilka råd har du att ge dem som inte får träffa sina barnbarn?
– Ge inte upp! Fortsätt att visa att ni vill vara närvarande i era barnbarns liv. En dag kanske det vänder. Våga berätta för andra om er situation. Det är ofta fyllt av skuld och skam att förvägras träffa sina barnbarn, men att fler känner till hur det är kan ge viss lättnad.
– Jag brukar också råda att bara i undantagsfall vända sig till skolan, sociala myndigheter eller liknande. Sådana åtgärder förvärrar oftast bara situationen och leder inte framåt.

Ibland upplever en mor- eller farförälder att barnbarnet inte blir väl omskött rent fysiskt. Det kan handla om att det får lite eller för dålig mat, sällan har rena kläder och ofta är smutsigt. Någon av föräldrarna kan hota och skälla på barnet, eller till och med slå det.– Känner man en allvarlig oro för sitt barnbarn ska man givetvis göra en orosanmälan till socialtjänsten eller vända sig till socialtjänstens familjerätt. Det senare kan man även göra i ett tidigare skede för att få till stånd ett samtal med föräldrarna eller ett umgänge, säger Dagmar Hubert.

Att uppleva att relationen till ens barnbarn bryts kan utlösa en livskris och vara förenat med djup sorg. Agneta Grimby, psykolog och äldreforskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, visade i en studie om äldres livskvalitet att ”inte få träffa sina barnbarn” rankades som den värsta livshändelsen – värre än att en närstående går bort.
Att engagera sig utan att lägga sig i för mycket är ibland en svår konst, enligt Bris. Vad får man till exempel säga och ha synpunkter på när det gäller barnbarnen?
Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer och menar att mor- och farföräldrar är viktiga personer för barn. Har barnbarnet en god kontakt med den äldre generationen stärks upplevelsen av att vara älskad och omtyckt.

Men att engagera sig utan att lägga sig i för mycket är ibland en svår konst, enligt Bris. Vad får man till exempel säga och ha synpunkter på när det gäller barnbarnen? Kan regler och värderingar vara annorlunda än dem man själv har, och ändå vara acceptabla?

Dagmar Hubert på föreningen Saknade Barnbarn beklagar att ingen orkar driva verksamheten vidare. Men hon hoppas att organisationer som Rädda Barnen, Bris och liknande kommer att ägna mer uppmärksamhet åt hur viktiga mor- och farföräldrar kan vara i ett barnbarns liv.  
– Även ”Föreningen Barnets bästa” och ”Föreningen vård, boende, umgänge i Sverige” kan ge visst stöd till de som inte får träffa sina barnbarn, säger Dagmar Hubert.

Fakta. Här finns hjälp och stöd att få
Om du oroar dig för ett barnbarn och vill tala med någon om oron, kan du vända dig hit:
Bris vuxentelefon – tel 0771-50 50 50.
Föräldratelefonen – tel 020-85 20 00.
Rädda Barnens föräldratelefon – tel 020-786 786.
Hemkommunens familjerådgivning.
Privata familjerådgivare och psykologer.

TYCK TILL.
Kom gärna med kommentarer och synpunkter på inägg och arbetet i föreningen!

Kalender

Saknade barnbarns styrelse har beslutat att upphöra med låst medlemssida. 

Läs om Saknade barnbarns medverkan i SVT Ost 
Stort angagemang i chatten - en jul med eller utan släkt?