Allmänt 


 

Nu är det slutligen bestämt, föreningen Saknade Barnbarn läggs ner.
 
Vi vill rekommendera er tre föreningar som på olika sätt arbetar för barnens rätt till umgänge och välkomnar
mor- och farföräldrar. På deras hemsidor hittar ni all information 

  •  Föreningen Vård, Boende, Umgänge i Sverige, tidigare föreningen Pappabarn  www.vbu-se.se
  • Föreningen Barnets Bästa www.barnetsbasta.org
  • Anhörigförening Borderline/emotionellt instabil personlighet www.anbo.se

 
Styrelsen för Föreningen Saknade Barnbarn vill säga ett stort tack för ert förtroende under åren.

Vi önskar er det Bästa möjliga för framtiden. Var rädda om er.
 

Information från föreningen

2016 > 05

Fyra från styrelsen i Saknadebarnbarn deltog på Pappabarnkongressen
"Barns bästa i skilda världar" den 14 april 2016. Läs om våra upplevelser!


Anteckningar av Ove Eriksson och Ulla Brandt

Av inledningsanföranden från arrangörerna framgick att representanter från Vårdnadsutredningen hade avböjt att medverka på kongressen. Dessutom klargjordes att utredningen inte är en parlamentarisk utredning, utan att de utsedda ledamöterna, bl.a. från riksdagen, utgör en referensgrupp till ensamutredaren, Monica Felding, rådman.
 
Under rubriken Barns liv förstörs redogjorde psykologen Lena Hellbom-Sjögren för de själsliga skador många barn får i samband med att de förlorar rätten till båda sina föräldrar. Hon hävdade att det är symtomatiskt att våra fängelser har en överrepresentation av män som växt upp med bara en förälder. ⇒ Läs vidare
 
 

Etiketter: aktuellt

Kalender

Äldretelefonen (020-22 22 23)