Allmänt 


 

Nu är det slutligen bestämt, föreningen Saknade Barnbarn läggs ner.
 
Vi vill rekommendera er tre föreningar som på olika sätt arbetar för barnens rätt till umgänge och välkomnar
mor- och farföräldrar. På deras hemsidor hittar ni all information 

  •  Föreningen Vård, Boende, Umgänge i Sverige, tidigare föreningen Pappabarn  www.vbu-se.se
  • Föreningen Barnets Bästa www.barnetsbasta.org
  • Anhörigförening Borderline/emotionellt instabil personlighet www.anbo.se

 
Styrelsen för Föreningen Saknade Barnbarn vill säga ett stort tack för ert förtroende under åren.

Vi önskar er det Bästa möjliga för framtiden. Var rädda om er.
 

Information från föreningen

2017 > 03


Föreningens årsmöte genomfördes den 11 mars.
Denna gång höll vi till i gamla anrika lokaler på söder, i det Hartwickska huset. 
Till ny ordförande för föreningen valdes Ove Eriksson. I övrigt består den nya styrelsen av följande personer: Ulla Brandt (ledamot o kassör), Dagmar Hubert (ledamot), Margareta Björklund (ledamot), Ingemar Lilleberg (ledamot) samt Christina Granberg (suppleant) och Jimmy Lundgård (suppleant).
Årsmötet underkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift. I stället höjdes medlemsavgiften till 200kr per år.
Medlemmarna uttryckte en hel del åsikter och idéer om verksamheten för det kommande året, något som styrelsen lovade att beakta när verksamhetsplanen närmare ska preciseras.  

Sammanlagt ett trettiotal personer åhörde eftermiddagens föreläsning av den finska rättspsykologen Helinä Häkkänen-Nyholm och hennes make vice häradshövdingen Jan-Olof Nyholm. Inslaget har dokumenterats i särskild ordning av Ingemar Lilleberg. Trots försök från föreningen lyckades vi inte få  något intresse från någon journalist att rapportera från mötet.

Ingmar refrerar från föreläsningen

Barnets bästa är hela dess familj

Plötsligt försvinner en människa. En trygghet för barnet. Barnet åker iväg med en förälder, eller så måste den andra ge sig av. Barnets föräldrarelationer blir 1 istället för 2. Den som försvann var någon med ett livslångt åtagande, att vara en dedikerad förälder. Den föräldern blev istället ur barnets perspektiv en föräldraförlust. Ytterligare förluster blir de far- eller morföräldrar som försvinner.⇒ Läs vidare

Etiketter: allmänt

En mulen dag i början av mars steg jag på tåget i Stockholm för resaa till Kristinstad och möte med våra medlemmar i lokalgrupp Skåne. Väl framme tittade vårsolen  fram inför möttet vid tåget av vår representant för lokalgruppen.

Samlingsplats för mötet var bestämt till den ljusa och trevliga lokalen i biblioteket. Vi var åtta medlemmar som under trevlig samvaro blandad med skratt, allvar och tårar intog vår goda sopplunch.  Det är berikande att få ta del av andra mor- och farföräldrars öden som liksom jag lider av saknaden efter sitt barnbarn. Vi alla som drabbads av sorgen att inte få umgås med våra älskade barnbarn vet hur bottenlös  förtvivlan kan vara. Tillsammans kan vi ge varandra stöd och styrka att inte fastna i sorgen och fram för allt inte känna skam och skuld. Många av oss tror att de är ensamma om att inte få träffa sina barnbarn.

Vi i styrelsen för föreningen Saknade barnbarn vet att vi är många som idag av olika orsaker blir utestängda. Mötet med våra medlemmar ger styrkan att fortsätta med arbetet att kämpa för att barnbarnen och mor- och farföräldrar får träffas.

Ulla

Etiketter: lokalgrupp

Kalender

Äldretelefonen (020-22 22 23)