Forskning

Forskning

2016

2016-11-30

Föreningen Saknade barnbarn har sedan starten 1996 arbetat för att Mor- och farföräldrar skall självklart tillfrågas om ansvar för vårdnad i de fall föräldrarna ej kan tillgodose barnets behov. 

Nu konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) efter en systematisk översikt att barn som placeras hos släktingar mår bättre än barn i vanliga familjehem utan släktband. ⇒Läs SBU rappprten  
Läs hela inlägget »

Läs hela inlägget »
Etiketter: forskning

Forskaren Johan Niklasson har forskat på äldre människors livsvilja

Vill du leva ett långt liv? Stärk din livsgnista menar forskaren Johan Niklasson.
– En dag för tio år sedan gick jag rond på den geriatriska avdelningen i Sunderby sjukhus. Jag kom då till en sal med två mycket gamla kvinnor med ungefär samma sjukdomar och så vidare. Då jag gick fram till den första kvinnan sa hon: ”Doktorn, jag har inget att leva för. Livet kan lika gärna vara slut”. Sedan gick jag till nästa patientsäng och hon sa: ”Du, doktorn! Du måste skriva ut mig, jag kan inte vara här nu”. Då väcktes förstås nyfikenheten - vad är det som skiljer dessa två människor åt? säger Johan Niklasson, forskare och överläkare på geriatrikavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå.

Johan Niklassons har under många år forskat på äldre människors livsgnista. Forskningen har gått till så att 650 personer, i åldrarna 85 år och uppåt, har intervjuats och svarat på 17 olika frågor. Resultatet blev att äldre människor som hade en stark livsgnista levde längre än de som hade en svag. ⇒ Läs vidare

Läs hela inlägget »
Etiketter: forskning

Varför lever kvinnor så länge efter att de slutat vara fruktsamma? Jo, för att de ska hinna med att vara mormor eller farmor under en relativt lång tid innan de dör, är svaret enligt den förklaringsmodell som brukar kallas alloföräldraskap. Med en större grupp vuxna individer som skyddar barnen och deltar i en samarbetsinriktad fostran överlever barnen i större utsträckning och kan föra släktens gener vidare. Därför har evolutionen styrt mot detta. Ett exempel på så kallad släktskapsbaserad selektion som gynnar inte bara en individs, utan en hel släkts överlevnad.
Teorin om alloföräldraskap har förts fram av bland andra den amerikanska antropologen Sarah B Hardy. I Sverige har den beskrivits av Johan Örestig och Jonas Olofsson i boken Evolutionsteori och människans natur, (Natur och Kultur, 2015). Johan Örestig är Fil Dr i sociolog vid Umeå universitet. Jonas Olofsson är docent i psykologi vid Stockholms universitet. De kommer från olika forskningstraditioner har genomgående i boken velat förena det biologiska och sociala perspektivet på människan.
Avsnittet om alloföräldraskap ger detta dubbla perspektiv och ger dessutom kunskaper som är intressanta, även i vår moderna sociala miljö, anser Johan Örestig.
⇒ Läs vidare

Läs hela inlägget »