2016


UMGÄNGESRÄTT FÖR MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR

Hur ser lagstiftningen ut i de övriga nordiska länderna beträffande mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn?
 
Danmark
Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i forældreansvarsloven. Bestämmelser om umgänge (samvær) med annan än förälder finns i § 20 i lagen. Av bestämmelsen följer att statsforvaltningen, som är en statlig myndighet, kan besluta om umgänge med barnets nära anhöriga om en förälder eller båda föräldrarna är döda eller om en förälder är okänd. Statsforvaltningen kan också besluta om umgänge med barnets nära anhöriga om barnet inte har någon eller mycket begränsad kontakt med en förälder som barnet inte bor hos (s.k. umgängesförälder). Bestämmelsen har följande lydelse ⇒

Läs hela inlägget »
Etiketter: juridik

Norge
Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i Lov om barn og foreldre (barnelova). Bestämmelser om umgänge (samværsrett) med annan än förälder finns i § 45 i lagen. Om en av föräldrarna eller båda föräldrarna är döda kan släktingar till barnet eller andra personer som har en nära anknytning till barnet begära att rätten beslutar om umgänge. Vidare kan en förälder som nekats umgänge begära att hans eller hennes föräldrar ska ha rätt till umgänge med barnet. Umgängesrätten gäller då på villkor att den förälder som nekats umgänge inte får träffa barnet. Bestämmelsen har följande lydelse. ⇒ Läs vidare

Läs hela inlägget »
Etiketter: juridik

Finland
Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge finns i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). Enligt lagen är syftet med umgängesrätten att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder som barnet inte bor hos. Umgängesrätten kan på ett rättsligt bindande sätt endast fastställas mellan barnet och föräldern. Behovet av att fastställa umgängesrätt mellan barnet och far- och morföräldrarna eller andra närstående personer har dock diskuterats i flera sammanhang under de senaste åren.[3] ⇒ Läs vidare

Läs hela inlägget »
Etiketter: juridik


Brasiliens nya lag som förbjuder föräldrar att utsätta sina barn för Parental Alienation, eller på svenska: Förbjuder dem att hjärntvätta sina barn att börja hata den andra föräldern, är för bra för att inte uppmärksammas! Jag hittade en länk där lagen beskrivs bra:http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402210_text
 
Så som jag tolkar lagtexten blir det alltså i Brasilien förbjudet i lag att utföra Parental Alienation, alltså att medvetet förstöra det band mellan barn och föräldrar som redan finns eller att förhindra bandet från att uppstå. Skyldiga till detta är en annan förälder, en mor- eller farförälder eller annan person som har vårdnaden av ett barn.
Det måste ju innebära att även sociala myndigheter kan ställas inför rätta om de medverkat till att Parental Alienation uppstått. Jösses, så många socialarbetare som skulle behöva skaka galler i Sverige om vi införde en liknande lag!
⇒ Läs vidare

Läs hela inlägget »
Etiketter: juridiskt