2017

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/159302
 
Far- och morföräldrar ska få rätt att träffa sina barnbarn
FNB - 29.9.2017 12:46 , uppdaterad 29.9.2017 12:48
Barnens rätt att träffa exempelvis sina far- och morföräldrar ska stärkas genom en lagändring. Vårdnadshavarna ska få en skyldighet att värna om relationer till personer som står barnet nära. Det här föreslår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet som utrett frågan.

Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll.

I förslaget betonas också föräldrarnas ansvar gentemot varandra. Efter en skilsmässa ska båda föräldrarna förpliktas att agera så att umgängesrätten fullföljs. Föräldraalienation, alltså att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern, ska förebyggas. Barnets behov ska gå först i konflikter mellan föräldrarna. = Läs vidare
 

Läs hela inlägget »

Publicerad 2017-02-15 15:44 i Dagens Juridik

DEBATT - av Ove Eriksson, styrelseledamot i föreningen Saknade Barnbarn/Forum för mor- och farföräldrar
 
Rättssystemet i moderna demokratier innehåller en grundläggande princip, nämligen den om likhet inför lagen. Vad innebär då denna princip? Det är flera saker men ett inslag är alla medborgares rätt att i en tvist på egen hand (eventuellt med stöd av någon rättssakkunnig) få gå till domstol för att få sin sak prövad.
Det finns dock ett undantag från denna rättighet - ett undantag som gäller mor- och farföräldrars rätt att försöka etablera ett umgänge med sina barnbarn.
Normalt är det ju så att relationerna mellan generationerna fungerar utan några större eller allvarligare störningar. Ibland inträffar det dock olika typer av konflikter mellan vuxna som kan leda till att mor- och farföräldrar skärs av från, eller förvägras, kontakt med barnbarnen. ⇒ Läs vidare

DAGENS JURIDIK 2017-02-15 
 
58 comments  till debattartikel "Låt mor- och farföräldrar processa om umgänge med sina barnbarn - utan socialtjänsten" - av Ove Eriksson, styrelseledamot i föreningen Saknade Barnbarn/Forum för mor- och farföräldrar                                                               
                                                                                                                              
revisionssekreteraren ons, 2017-02-15 18:01
Vem mer ska ges rätt. Kusiner, fastrar och farbröder. Vi har nog av processande i Sverige. Nog av konstiga föreningar också!
•                    ---------------
Birgitta fre, 2017-02-17 10:35
Om socialtjänsten följde föräldrabalken och verkade för barnens umgänge med mor och farföräldrar och hade förmågan att ena familjemedlemmar istället för att splittra familjer behöver ingen gå till tingsrätten. Avgränsningen om umgänge står redan inskrivet i lagen. Idag är det föräldraperspektivet som gäller hos socialen iom barnperspektivet får råda kommer många barn i Sverige inte behöva förlora kontakten med halva sin släkt därför att vuxna har en konflikt och använder barnen som slagträn. Psykiskt våld mot barn och vuxna är minst lika illa som fysisk våld. Vi behöver kanske en ny socialtjänst som ser helheten istället för fler domar.
Farmor Birgitta
•                    ---------------
Stjärnan lyser lör, 2017-02-18 02:46
Menar du att vi ska förbjuda alla rättegångar och alla föreningar eller är det bara alla rättegångar och alla "konstiga" föreningar som ska förbjudas? ⇒ Läs vidare
•                    ---------------
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: juridik