Kontakta oss 

Kontakta oss

Adress


Föreningen Saknade Barnbarn
c/o Ulla Brandt, Granitvägen 16
167 64  BROMMA


Plusgiro 52 57 26 - 6
Organisationsnr 80 24 11 - 9953


Telefon
076 - 100 22 62 Dagmar
E-post info@saknadebarnbarn.se

Förtroendevald styrelse

Lokalgrupper

Ove Eriksson

Ordförande

Ingemar
Lilleberg

Styrelseledamot

Jimmy Lundegård

Suppleant

Dagmar Hubert

Styrelseledamot

Margareta Björklund

Styrelseledamot

Christina Granberg

Suppleant

Ulla Brandt

Styrelseledamot &
Kassör

Vakant

Styrelseledamot

Lokalgrupp Göteborg
Britt Jonsson-Ström
Mobil 0723966923

Lokalgrupp Skåne

Mobil