Läsvärt

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/159302
 
Far- och morföräldrar ska få rätt att träffa sina barnbarn
FNB - 29.9.2017 12:46 , uppdaterad 29.9.2017 12:48
Barnens rätt att träffa exempelvis sina far- och morföräldrar ska stärkas genom en lagändring. Vårdnadshavarna ska få en skyldighet att värna om relationer till personer som står barnet nära. Det här föreslår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet som utrett frågan.

Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll.

I förslaget betonas också föräldrarnas ansvar gentemot varandra. Efter en skilsmässa ska båda föräldrarna förpliktas att agera så att umgängesrätten fullföljs. Föräldraalienation, alltså att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern, ska förebyggas. Barnets behov ska gå först i konflikter mellan föräldrarna. = Läs vidare

Läs hela inlägget »
2017-02-15
"Låt mor- och farföräldrar processa om umgänge med sina barnbarn - utan socialtjänsten"
2016-06-15
Umgängesrätt Danmark
2016-06-15
Umgängesrätt i Norge
2016-06-15
Umgängesrätt i Finland

Läsvärt

Juridik

Forskning

Läsvärt

Böcker

"morfar/farfar.nu" av Tomas Arvidsson (Ica Bokförlag, 2008)
Boken är skriven av en morfar och vänder sig till andra mor- och farfäder, och även en och annan mormor och farmor. Författaren berättar om den enorma glädje som barnbarnen ger, men också om tillkortakommanden och svårigheter. Det är en personlig bok som utöver de egna berättelserna även innehåller tips och fakta om barn.

Läs artikeln om Tomas Arvidsson från Svenska Dagbladets serie Barnbarnsliv

Köp boken på Bokus

”Annorlunda barnbarn” av Monica Klasén Mcgrath (Studentlitteratur, 2008)​
När barnbarnet föds med ett funktionshinder och ingenting blir som man tänkt sig ställs livet på sin spets. Nu finns vetenskapligt stöd för den gamla sanningen att familjer som umgås mycket på fritiden ofta fortsätter att umgås resten av livet – och det gäller inte minst hur kontakten utvecklas mellan barnbarn och deras far- och morföräldrar.

Köp boken på Adlibris