10 råd till föräldrar  
  Från föreningen Saknade Barnbarn  

Tio råd till föräldrar

  1. Kom ihåg att det är du som har huvudansvaret för kontakten mellan mor- och farföräldrarna och barnbarnen.
  2. Visa mor- och farföräldrarna tillit, och ha förtroende för att de vill barnens bästa.
  3. Ge barnen möjlighet att umgås ensamma med mor- och farföräldrarna, under förutsättningen att båda parter vill det.
  4. Kritisera inte mor- och farföräldrarna i barnens närvaro.
  5. Be om råd och hjälp när du behöver det.
  6. Acceptera att mor- och farföräldrarna har sina egna behov och kanske inte längre har samma ork som förr.
  7. Säg ifrån om du tycker att mor- och farföräldrarna är för involverade i din barnuppfostran.
  8. Respektera att hemma hos mor- och farföräldrarna är det deras regler som gäller.
  9. Kom överens med mor- och farföräldrarna om vad som är rimligt att ge barnen i presentväg.
  10. Vid separation – se till att barnens kontakt med mor- eller farföräldrarna inte bryts.