10 råd till mor och farföräldrar  
  Från föreningen Saknade Barnbarn  

Tio råd till mor- och farföräldrar

  1. Respektera föräldrarnas tankar och värderingar och låt föräldrarna uppfostra barnbarnen, på det sätt de själva anser vara det bästa.
  2. Ge föräldrarna beröm och tala gott om dem i barnens närvaro.
  3. Ställ upp så mycket du kan för barnbarnen och föräldrarna när de behöver dig. Ge hjälp och stöd efter lust och behov.
  4. Var medveten om din funktion som förebild, både för barnbarnen och deras föräldrar.
  5. Lägg dig inte ständigt i barnfamiljens liv och deras barnuppfostran. Ge råd när du tillfrågas, och var medveten om när det är klokast att stänga ögon, öron och mun.
  6. Stärk barnens självförtroende genom att visa intresse för deras liv, deras skolgång, intressen och aktiviteter.
  7. Ge barnbarnen fina upplevelser – även genom att inkludera dem i vardagliga göromål.
  8. Se till att ditt hem blir en plats där barnbarnen kan slappna av från det hektiska vardagslivet.
  9. Om det är något med barnbarnen som bekymrar dig så ta upp det med föräldrarna, men aldrig i barnbarnens närvaro.
  10. Var medveten om din uppgift som förmedlare av traditioner, och bidra till barnbarnens identitetsskapande genom att berätta om familjens och släktens historia.