Stark livsgnista förlänger livet

Forskaren Johan Niklasson har forskat på äldre människors livsvilja. 

Vill du leva ett långt liv? Stärk din livsgnista menar forskaren Johan Niklasson.
– En dag för tio år sedan gick jag rond på den geriatriska avdelningen i Sunderby sjukhus. Jag kom då till en sal med två mycket gamla kvinnor med ungefär samma sjukdomar och så vidare. Då jag gick fram till den första kvinnan sa hon: ”Doktorn, jag har inget att leva för. Livet kan lika gärna vara slut”. Sedan gick jag till nästa patientsäng och hon sa: ”Du, doktorn! Du måste skriva ut mig, jag kan inte vara här nu”. Då väcktes förstås nyfikenheten - vad är det som skiljer dessa två människor åt? säger Johan Niklasson, forskare och överläkare på geriatrikavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå.

Johan Niklassons har under många år forskat på äldre människors livsgnista. Forskningen har gått till så att 650 personer, i åldrarna 85 år och uppåt, har intervjuats och svarat på 17 olika frågor. Resultatet blev att äldre människor som hade en stark livsgnista levde längre än de som hade en svag.

55 procent av de som uppfattades ha en stark livsgnista var i livet efter fem år. Medan runt 30 procent av de som hade en svag gnista var i livet efter samma tidsintervall. Att ha en stark livsgnista innebär att man har stark framtidstro och känner sig optimistisk inför framtiden - att känna sig nyfiken på morgondagen. Det går att jämföras med engelskans morale eller finskans sisu. Och för att känna livsgnista har forskning visat att det finns tre viktiga ingredienser: kunna hantera motgångar, ha bra sociala relationer och vara optimistisk inför framtiden.

– Den här forskningen gör ju att man funderar på om vi kan göra något mer? Kan vi ha någon nytta utav det? Eftersom att vi inte vet hur livsgnista skapas genom livet och om det går att påverka så har vi inte de svaren i dag, säger Johan Niklasson.
Även om inte forskarna har ett svar - så sitter damerna Ann-Mari Åström, Vally Vaksjö och Inga Lestander inne på mycket kunskap.

– Man ska hänga med. Inte sätta sig ner och slappa och tänka att ”jag ska snart dö”.

Kan du fortfarande känna att du har livsgnista som 92-åring?

– Jajemän! Det är ingen fara med det. Så kom ihåg det när ni blir gamla, skrattar Ann-Mari Åström.

Reporter Linda Joneslinda.jones@svt.se

Publicerad:11 mars 2016 - 06:00 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stark-livsgnista-forlanger-livet