Placering hos släkt oftast bättre
 
Barn som behöver placeras i familjehem mår oftast bättre om de placeras i familjehem där det finns släktband, enligt en översikt. 
 
Barn som placeras hos släktingar mår bättre än barn i vanliga familjehem utan släktband. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) efter en systematisk översikt.
Slutsatsen är att en placering hos släkt eller vänner i allmänhet är mer gynnsam när man ser till barnets beteendeutveckling, psykiska hälsa och välbefinnande. Placeringar i släktinghem avbryts inte heller lika ofta. Om barnet har särskilda behov är en släktingplacering dock inte alltid tillräcklig – då kan det behövas extra stöd.
SBU rapport

TT   Sverige  9 december 2016 11:30

http://www.sydsvenskan.se/2016-12-09/placering-hos-slakt-oftast-battre