https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/159302
 
Far- och morföräldrar ska få rätt att träffa sina barnbarn
FNB - 29.9.2017 12:46 , uppdaterad 29.9.2017 12:48

Barnens rätt att träffa exempelvis sina far- och morföräldrar ska stärkas genom en lagändring. Vårdnadshavarna ska få en skyldighet att värna om relationer till personer som står barnet nära. Det här föreslår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet som utrett frågan.

Barnet kan ha en särskilt nära relation med till exempel en far- eller morförälder, fosterförälder eller en förälders tidigare make som bott i samma hushåll.

I förslaget betonas också föräldrarnas ansvar gentemot varandra. Efter en skilsmässa ska båda föräldrarna förpliktas att agera så att umgängesrätten fullföljs. Föräldraalienation, alltså att en förälder uppträder på ett sätt som inverkar skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern, ska förebyggas. Barnets behov ska gå först i konflikter mellan föräldrarna.

Ombudsman: Genombrott

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila beskriver förslaget som ett genombrott.

– Barnets närstående relationer utvidgas här på ett mycket betydande sätt. Lagen har ju inte tidigare erkänt den roll som far- och morföräldrarna har.

– Alienationen är ett mycket allmänt problem som vi kunnat se i otaliga kontakter till Barnombudsmannen. Det har funnits ett behov av lagstiftning.

Växelboende tas med i lagen

En annan ändring som föreslås är att växelboende introduceras i lagstiftningen. I den nuvarande lagstiftningen nämns begreppet inte alls.

Också då föräldrarna kommit överens om växelboende kan barnet endast ha en officiell bostadsort. De föreslagna ändringarna kommer därmed inte direkt att påverka rätten att få olika förmåner eller tjänster, såsom bostadsbidrag eller skolskjuts.

Arbetsgruppens betänkande överräcktes till justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i dag.
Text: FNB
Kommentar
1 kommentar

Lena Hellblom Sjögren ·
Lund University
It gives hope for a better future