Motioner i Riksdagen

Motion till riksdagen 2014/15:775
av Barbro Westerholm (FP)

Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn

Förslag till riksdagsbeslut
1.    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utfallet av 2006 års lagändring i föräldrabalken om mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn.

Motivering ⇒ Läs vidare

Motion till riksdagen 2014/15:459
av Kristina Nilsson (S)

Umgängesrätt för mor- och farföräldrar

Förslag till riksdagsbeslut
1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar.
Motivering ⇒ Läs vidare
 

Motion till Riksdagen 2013/14:C234
av Kristina Nilsson (S) och Eva Sonidsson (S)

Umgängesrätt för mor- och farföräldrar
Mer om motion 2013/14:C234

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar.

Motivering ⇒ Läs vidare

Motion till Riksdagen 2011/12:C233
av Barbro Westerholm (Fp)

Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn
·         Mer om motion 2011/12:C233
·         Motion 2011/12:C233 (doc, 50 kbyte, nytt fönster)

Förslag till riksdagsbeslut
1.    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av utfallet av 2006 års lagändring i föräldrabalken om mor- och farföräldrars umgängesrätt med sina barnbarn.
2.    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ge mor- och farföräldrar rätt att föra talan om umgänge med barnbarn.

Motivering  ⇒ Läs vidare

Motion  till Riksdagen 2009/10:C418
av Helena Bargholtz

Mor- och farföräldrars umgängesrätt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en sådan ändring i föräldrabalken att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får föra talan om umgänge.

Motivering!⇒ Läs vidare

Motion till Riksdagen2009/10:C344
Inger Davidson (kd)

Mor- och farföräldrars umgängesrätt
  
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av utfallet kring kravet på att socialnämnderna vid talan om umgängesrätt för andra än föräldrarna särskilt ska beakta barnens behov av umgänge med mor- och farföräldrarna.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge mor- och farföräldrar rätt att själva föra talan om umgängesrätt med barnbarnen.
 
Motivering ⇒ Läs vidare

Motion till Riksdagen 2009/10:C332 
av Agneta Lundberg (s)  Jasenko Omanovic (s)
 
Mor- och farföräldrars umgängesrätt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar.
 
Motivering ⇒ Läs vidare

Motioner umgängesrätt

Motion till riksdagen 2002/03:L243
av Ana Maria Narti och Kerstin Heinemann (fp)

Mor- och farföräldrars umgängesrätt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sådan ändring i föräldrabalken att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får föra talan om umgänge. 

Motivering ⇒ Läs vidare

Motion till riksdagen 2001/02:L215
av Ana Maria Narti m.fl. (fp) Mor- och farföräldrars umgängesrätt

Mor- och farföräldrars umgängesrätt

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sådan ändring i föräldrabalken att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får föra talan om umgänge.

Motivering ⇒ Läs vidare