Motion 2009/10:C332 
av Agneta Lundberg (s)  Jasenko Omanovic (s)
 
Mor- och farföräldrars umgängesrättL

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om umgängesrätt för mor- och farföräldrar.
 
Motivering
Barn behöver trygghet i uppväxten inte enbart av föräldrarna, utan även i form av andra vuxna, inte minst mor- och farföräldrar. Den äldre generationen betyder mycket för barnbarnen. De är många gånger ett stort stöd i olika sammanhang.
 
Vid separationer i ett äktenskap eller ett förhållande slits barnen alltför ofta mellan föräldrarna. Många barn far illa i en separation och tappar kontakten med släkt och vänner. Mången mor- och farförälder berövas umgängesrätten med sina barnbarn när deras son eller dotter t.ex. avlider. Den efterlevande föräldern hindrar och till och med förbjuder mor- eller farföräldern att träffa sina barnbarn.
 
Andra nordiska länder har lagstiftat om mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn. Det måste bevisas att mor- och farföräldrarna är olämpliga att träffa barnbarnen för att det ska kunna förhindras.
 
I en tid av ökande rotlöshet och när många barn saknar kontakter med vuxna personer är det viktigt att även Sverige ger mor- och farföräldrar rätt till umgänge med sina barnbarn.
 
Stockholm den 2 oktober 2009
 
Agneta Lundberg (s)
 Jasenko Omanovic (s)